جستجو
تصویر برای دسته  گندم

گندم

گندم دامی یکی از خوراک های با ارزش غذایی بالا به شمار می رود و گندم های دامی موجود در بافه با کیفیت خوب و قیمت های رقابتی خود چرخه ی جیره غذایی دام های شما را فراهم می کند.