جستجو
تصویر برای دسته  غلات

غلات

زیرشاخه را انتخاب کنید

می‌توان گفت گستره ی تجارت غلات سرتاسر جهان را شامل می شود و در ایرات نیز تجارت غلات ارتباطی تنگاتنگ با زندگی مردم دارد، بافه سعی نموده است بستری را فراهم کند که دغدغه های پیرامون این حوزه تا حدود زیادی مرتفع شود.

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست
فیلتر براساس ویژگی‌ها
تصویر  ذرت

ذرت

تاریخ بارگیری: 1398/04/10 تا ساعت 00:00 محل بارگیری: بندر امام خطای بارگیری: 200 کیلوگرم
200 تومان
تصویر  ذرت

ذرت

تاریخ بارگیری: 1398/03/31 تا ساعت 14:00 محل بارگیری: امیرآباد خطای بارگیری: 1000 کیلوگرم
2,000 تومان
تصویر  ذرت

ذرت

تاریخ بارگیری: 1398/05/25 تا ساعت 17:30 محل بارگیری: بندر امام خمینی خطای بارگیری: 1500 کیلوگرم
1,450 تومان
تصویر  گندم

گندم

تاریخ بارگیری: 1398/05/26 تا ساعت 17:00 محل بارگیری: بندر امیرآباد خطای بارگیری: 1500 کیلوگرم
1,770 تومان
تصویر  ذرت

ذرت

تاریخ بارگیری: 1398/05/27 تا ساعت 16:00 محل بارگیری: بندر امام خمینی خطای بارگیری: 150 کیلوگرم
1,450 تومان