جستجو
تصویر برای دسته  آرد

آرد

همانطور که می دانید نرمه شده ی غلات را آرد می گویند و یکی از اجزای اصلی در پخت غذاها محسوب می شود، بافه با همکاری به نام ترین کارخانه های تولید این محصول استراتژیک مسیر کسب و کار شما را هموارتر نموده است.