جستجو

پارس غله

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ذرت

تاریخ بارگیری: 1398/02/07 تا ساعت 16:00 محل بارگیری: بندر امام خمینی
200 تومان
تصویر  خوراک دام

خوراک دام

تاریخ بارگیری: 1398/02/09 تا ساعت 16:30 محل بارگیری: شهرکرد خطای بارگیری: 300 کیلوگرم
150 تومان
تصویر  گندم

گندم

تاریخ بارگیری: 1398/02/14 تا ساعت 16:00 محل بارگیری: بندر امیرآباد
100 تومان